WELKOM BIJ SUPERTEAMS.NL

Samenwerking tussen mensen levert bedrijven lang niet altijd de voordelen op die zij verwachten. Bij diverse processen worden mensen bij elkaar gebracht enkel op basis van competenties en ervaringen. Er wordt nauwelijks verdiepend ingegaan of het aantal en type mensen wel echt zo optimaal is samengesteld en/of iedereen zoveel mogelijk energie krijgt van datgene wat hij of zij doet. De praktijk is weerbarstig en wordt misschien wel lastiger door de afname van het aantal managers die teams begeleiden. Tevens hebben we te maken met versnelde toename van veranderingen. Waar, met wie, voor wie, hoe en waarom we ons werk doen is steeds meer de vraag. Het komt dus steeds meer aan op het team zelf, en ieder individu die daar deelgenoot van uitmaakt.

Samenwerking bij processen en projecten is niet altijd efficiënt. Hoe komt dat?
Er wordt tóch te vaak te licht over samenwerking gedacht! Het idee bestaat nog steeds dat er altijd mogelijkheden ontstaan als je complementaire partijen bij elkaar zet, maar het zijn nog altijd de mensen zelf die moeten samenwerken. Het is dus verre van vanzelfsprekend dat als je deze complementaire partijen samenvoegt, het automatisch tot gewenste resultaten leidt.”

Hoe groot is de invloed van de menselijke factor?
Uit diverse onderzoeken blijkt dat te weinig persoonlijke betrokkenheid leidt tot inefficiënte samenwerking en dus tot minder resultaat. Daarentegen kan kliekvorming waarbij mensen ‘te goed’ met elkaar overweg kunnen een belemmering zijn. Persoonlijk leiderschap neemt hierbij een steeds grotere rol van betekenis in. Systematische monitoring en bijstellingen versterkt ieders veranderkracht en zijn voor het lerend vermogen essentieel om succesvol bij te blijven dragen aan de organisatie.

Wil jij de veranderkracht van jouw mensen leren kennen en inzicht hoe je deze optimaal kunt benutten? Wil jij de nodige tijd en juiste aandacht aan jouw teamontwikkeling besteden, zodat jouw teamprestaties binnen het bedrijf of in de sport direct gaan groeien? Dan is het nu tijd voor een in de praktijk bewezen teamtraining op maat van SUPERTEAMS.NL.